Rozwiązania dla małych firm

Niektóre organizacje nie posiadają wystarczających środków — strukturalnych lub finansowych — aby zatrudnić zespół specjalistów SEO, który poradziłby sobie z natłokiem pracy. Często okazuje się, że tylko jeden pracownik takiej firmy zna się na SEO i w dodatku nie pracuje w niej na cały etat. W wielu sytuacjach nikt w danej organizacji nie ma czasu ani niezbędnych umiejętności, w związku z czym witryna może wymagać wynajęcia niezależnej firmy. W niniejszym podrozdziale podpowiemy Ci, jak sobie radzić z SEO w małych instytucjach.

Własny specjalista do spraw SEO

Uświadomienie pracownikom znaczenia SEO może być wyzwaniem w mniejszych organizacjach, gdzie są oni odpowiedzialni za wykonywanie wielu zadań. Dobrze jest nawiązać ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.