O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozwiązania dla małych firm

Niektóre organizacje nie posiadają wystarczających środków — strukturalnych lub finansowych — aby zatrudnić zespół specjalistów SEO, który poradziłby sobie z natłokiem pracy. Często okazuje się, że tylko jeden pracownik takiej firmy zna się na SEO i w dodatku nie pracuje w niej na cały etat. W wielu sytuacjach nikt w danej organizacji nie ma czasu ani niezbędnych umiejętności, w związku z czym witryna może wymagać wynajęcia niezależnej firmy. W niniejszym podrozdziale podpowiemy Ci, jak sobie radzić z SEO w małych instytucjach.

Własny specjalista do spraw SEO

Uświadomienie pracownikom znaczenia SEO może być wyzwaniem w mniejszych organizacjach, gdzie są oni odpowiedzialni za wykonywanie wielu zadań. Dobrze jest nawiązać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required