O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca z niezależnym ekspertem

Praca z niezależnym ekspertem jest szczególnie opłacalna w następujących przypadkach:

  1. Nie masz własnych pracowników i nie jesteś w stanie ich zatrudnić na stałe, ale potrzebujesz kogoś, kto mógłby pracować z działami technicznymi i marketingowymi Twojego przedsiębiorstwa, aby uruchomić własną kampanię SEO.

  2. Nie posiadasz żadnych zasobów SEO i choć masz zamiar stworzyć własny zespół specjalistów, już teraz chcesz osiągnąć pierwsze wyniki na tym polu. W takim wypadku warto poprosić niezależnego konsultanta o pomoc w przeszkoleniu pracowników.

  3. Dysponujesz własnym zespołem SEO, ale brakuje w nim osoby z doświadczeniem lub po prostu chcesz sprawdzić, czy wnioski, do których dochodzą Twoi pracownicy, są poprawne i czy nic nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required