Praca z niezależnym ekspertem

Praca z niezależnym ekspertem jest szczególnie opłacalna w następujących przypadkach:

  1. Nie masz własnych pracowników i nie jesteś w stanie ich zatrudnić na stałe, ale potrzebujesz kogoś, kto mógłby pracować z działami technicznymi i marketingowymi Twojego przedsiębiorstwa, aby uruchomić własną kampanię SEO.

  2. Nie posiadasz żadnych zasobów SEO i choć masz zamiar stworzyć własny zespół specjalistów, już teraz chcesz osiągnąć pierwsze wyniki na tym polu. W takim wypadku warto poprosić niezależnego konsultanta o pomoc w przeszkoleniu pracowników.

  3. Dysponujesz własnym zespołem SEO, ale brakuje w nim osoby z doświadczeniem lub po prostu chcesz sprawdzić, czy wnioski, do których dochodzą Twoi pracownicy, są poprawne i czy nic nie ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.