O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wprowadzanie kultury SEO w Twojej organizacji

Optymalizacja witryn internetowych pełni funkcję marketingową, co oznacza, że jej celem jest wsparcie rozwoju Twojej organizacji. W przypadku firm oznacza to wzrost sprzedaży. Tym, co odróżnia SEO od innych działań marketingowych, jest skala oraz wpływ na wszystkie aspekty, które dotyczą Twojej witryny internetowej. SEO jest kanałem marketingowym, jakiego wcześniej nie widziałeś; sztuka ta jest związana z różnymi dziedzinami, w tym IT, użyteczności, PR i mediów społecznościowych.

SEO jest dziwną hybrydą, ponieważ jest bardzo nieintuicyjną dziedziną wiedzy. W pracy specjalisty SEO często się zdarza, że gdy tylko skończy on udzielać wyczerpujących wyjaśnień innym osobom, słuchacze spojrzą na niego jak ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required