O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wnioski

W rozdziale tym podkreśliliśmy raz jeszcze, że SEO dotyczy wielu dziedzin: IT, marketingu, PR, użyteczności, mediów społecznościowych, sprzedaży i zarządzania. Uświadomienie przedstawicielom wszystkich tych dyscyplin znaczenia SEO jest ważne dla długofalowego powodzenia przedsięwzięć. SEO nie stanowi co prawda fundamentu tych dziedzin, ale jest ich ważną częścią.

Wysoka kultura SEO wiąże się z zapewnieniem spójności tematycznej witryny, nakierowaniem na nią ruchu sieciowego i działalnością biznesową. Przedstawienie tych prostych idei w Twojej organizacji zagwarantuje, że wszyscy będą pracować na określony cel, co podniesie wydajności przeprowadzanych operacji i ostatecznie przyniesie konkretne korzyści.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required