O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Sztuka ewoluująca — przyszłość SEO

WTEJ KSIĄŻCE WIELOKROTNIE WSPOMINALIŚMY, że SEO zyskuje nowych klientów. Z tego właśnie powodu rolą specjalisty SEO jest przyciągnięcie większej ilości ruchu sieciowego na witrynę organizacji. Funkcja ta nie zmieni się wraz z ewolucją technologii, lecz z biegiem czasu będą pojawiać się nowe mechanizmy, które będą przystosowywać się do potrzeb użytkowników i vice versa. W rezultacie stopień złożoności zagadnień związanych z wyszukiwaniem będzie rósł wraz z tym, jak wszystkie wyszukiwarki (a nie tylko Google) będą lokalizować i indeksować wszystkie cyfrowe informacje na świecie. Dlatego też można spodziewać się rozwoju i ewolucji w następujących obszarach:

  • Wyszukiwarki dla urządzeń mobilnych z odczytywaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required