Niepowstrzymana ewolucja wyszukiwania

Wyszukiwanie w Internecie przeszło już daleką drogę i będzie w dalszym ciągu się rozwijać z coraz większą prędkością. Dotrzymanie tempa tym zmianom, środowisko konkurencji oraz nowe i wciąż powstające technologie stawiają wyzwania, ale też są szansą.

Wzrost złożoności wyszukiwania

W ciągu ostatniej dekady doszło do radykalnej zmiany natury wyszukiwania. W trakcie konferencji WSDM (http://www.wsdm2009.org) w lutym 2009 roku Jeff Dean — przedstawiciel Google — ujawnił interesujące dane, które wskazują na drogę ewolucji wyszukiwania:

  • Od 1999 roku ruch sieciowy w wyszukiwarce Google wzrósł tysiąckrotnie.

  • W 2009 roku Google posiadało 1000 razy więcej maszyn niż w roku 1999.

  • Średnie opóźnienie transmisji spadło z 1000 ...

Get Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.