O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Niepowstrzymana ewolucja wyszukiwania

Wyszukiwanie w Internecie przeszło już daleką drogę i będzie w dalszym ciągu się rozwijać z coraz większą prędkością. Dotrzymanie tempa tym zmianom, środowisko konkurencji oraz nowe i wciąż powstające technologie stawiają wyzwania, ale też są szansą.

Wzrost złożoności wyszukiwania

W ciągu ostatniej dekady doszło do radykalnej zmiany natury wyszukiwania. W trakcie konferencji WSDM (http://www.wsdm2009.org) w lutym 2009 roku Jeff Dean — przedstawiciel Google — ujawnił interesujące dane, które wskazują na drogę ewolucji wyszukiwania:

  • Od 1999 roku ruch sieciowy w wyszukiwarce Google wzrósł tysiąckrotnie.

  • W 2009 roku Google posiadało 1000 razy więcej maszyn niż w roku 1999.

  • Średnie opóźnienie transmisji spadło z 1000 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required