O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Więcej o typach treści w wyszukiwarkach

W tej książce najwięcej wagi przywiązywaliśmy do zapewniania robotom indeksującym tekstowych treści oznaczonych semantycznie w kodzie HTML. Jednakże również mniej przyjazne wyszukiwarkom formaty danych — takie jak multimedia, formularze i przeskanowane, historyczne dokumenty — są integrowane ze stronami wynikowymi w rezultacie ewolucji algorytmów wyszukiwania pod względem sposobów zbierania, odczytywanie i interpretowania danych. Większe zapotrzebowanie, dostępność i stopień wykorzystania napędzają ten trend.

Wyszukiwarki wprowadzą ulepszenia w skanowaniu

Wyszukiwarki usuwają niektóre z wcześniejszych ograniczeń typowego skanowania treści. Dane, których wcześniej wyszukiwarki nie potrafiły znaleźć i rozpoznać, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required