O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Personalizacja, lokalizacja i wpływ użytkownika na wyszukiwanie

Mechanizmy personalizacji były wdrażane w wyszukiwarkach już od jakiegoś czasu. Jak wspomnieliśmy wcześniej w tej książce, najprostsza forma personalizacji polega na sprawdzeniu adresu IP użytkownika, aby określić, gdzie się on znajduje, i dopasowaniu wyników wyszukiwania do lokalizacji. Wyszukiwarki cały czas przeprowadzają eksperymenty nad innymi sposobami rozszerzenia tej prostej koncepcji i zwrócenia lepszych wyników internautom. Nie jest jasne, czy personalizacja przynosi wyszukiwarkom korzyści w postaci lepszych wyników wyszukiwania lub lepszej satysfakcji konsumenta, lecz przeprowadzane przez samych producentów wyszukiwarek dalsze inwestycje w te technologie sugerują, że przynajmniej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required