O'Reilly logo

Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych by Rand Fishkin, Jessie Stricchiola, Stephan Spencer, Eric Enge

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nasycenie rynku i konkurencja

Rzeczą, której możesz być pewien, jest dalszy rozwój sieci. Pomimo że indeksy wyszukiwarek wciąż się rozrastają, wiele z zapisanych w nich stron ma niską jakość lub stanowi duplikaty już istniejących dokumentów, więc nie ujrzą światła dziennego. Sieć jest wielkim miejscem, ale równocześnie stosunek sygnału do szumu w nim jest bardzo niski.

Jeden z głównych trendów sieci ujawnił się w wyniku analizy statystyk wykorzystania Internetu. Według badań przeprowadzonych przez Miniwatts Marketing Group, ujawnionych w marcu 2011 roku, 78,3% mieszkańców Ameryki Północnej korzystało z Internetu (http://www.internetworldstats.com/stats.htm), więc nie przewiduje się wielkiego wzrostu na tym polu. Dla porównania w Azji, gdzie mieszka ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required