Dodatek B Podziękowania

Zarówno ta książka, jak i pozostałe z tej serii powstały dzięki pomocy wielu osób, którym pragnę podziękować.

Przede wszystkim dziękuję mojej żonie, Christen Simpson, oraz dwójce naszych dzieci — Ethanowi i Emily, za cierpliwe znoszenie widoku taty nieustannie stukającego w klawiaturę komputera. Nawet jeśli nie piszę książek, moje obsesyjne zainteresowanie językiem JavaScript sprawia, że wgapiam się w ekran monitora znacznie częściej, niż powinienem. Tylko dlatego, że mam tak wyrozumiałą rodzinę, mogły powstać książki w pełni i dogłębnie wyjaśniające JavaScript. Wszystko zawdzięczam mojej rodzinie.

Dziękuję moim redaktorom w wydawnictwie O’Reilly, w szczególności Simonowi St. Laurentowi i Brianowi MacDonaldowi, a także ...

Get Tajniki języka JavaScript -- Wskaźnik this i prototypy obiektów now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.