Dodatek A: Podziękowania

Zarówno ta książka, jak i pozostałe z tej serii powstały przy pomocy wielu osób, którym pragnę podziękować.

Przede wszystkim dziękuję mojej żonie Christen Simpson oraz dwójce naszych dzieci, Ethanowi i Emily, za cierpliwe znoszenie widoku taty nieustannie stukającego w klawiaturę komputera. Nawet jeśli nie piszę książek, moja obsesja na punkcie języka JavaScript przyciąga mnie do ekranu monitora znacznie częściej, niż powinienem tam być. Tylko dlatego, że mam tak wyrozumiałą rodzinę, mogły powstać książki w pełni i dogłębnie wyjaśniające JavaScript. Wszystko zawdzięczam rodzinie.

Dziękuję moim redaktorom w wydawnictwie O’Reilly, w szczególności Simonowi St. Laurentowi i Brianowi MacDonaldowi, a także pozostałym redaktorom ...

Get Tajniki języka JavaScript -- Na drodze do biegłości now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.