O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

DODATEK D

Testowanie migracji bazy danych

Django-migrations i jego poprzednik (South) istnieją już od lat, więc testowanie migracji bazy danych nie należy do niezwykłych zadań. Jednak zdarza się wprowadzenie niebezpiecznych typów migracji, na przykład definiujących nowe ograniczenia spójności dla danych. Kiedy po raz pierwszy uruchomiłem skrypt migracji w serwerze prowizorycznym, zobaczyłem komunikat błędu.

W przypadku ogromnych projektów operujących na danych wrażliwych może wystąpić konieczność podjęcia dodatkowych kroków i przetestowania migracji w bezpiecznym środowisku przed jej zastosowaniem na danych produkcyjnych. Mam nadzieję, że przedstawiony tutaj prosty przykład będzie użytecznym wprowadzeniem.

Innym częstym powodem testowania migracji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required