DODATEK D

Testowanie migracji bazy danych

Django-migrations i jego poprzednik (South) istnieją już od lat, więc testowanie migracji bazy danych nie należy do niezwykłych zadań. Jednak zdarza się wprowadzenie niebezpiecznych typów migracji, na przykład definiujących nowe ograniczenia spójności dla danych. Kiedy po raz pierwszy uruchomiłem skrypt migracji w serwerze prowizorycznym, zobaczyłem komunikat błędu.

W przypadku ogromnych projektów operujących na danych wrażliwych może wystąpić konieczność podjęcia dodatkowych kroków i przetestowania migracji w bezpiecznym środowisku przed jej zastosowaniem na danych produkcyjnych. Mam nadzieję, że przedstawiony tutaj prosty przykład będzie użytecznym wprowadzeniem.

Innym częstym powodem testowania migracji ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.