ROZDZIAŁ 6.

Przygotowanie minimalnej działającej wersji witryny

W tym rozdziale zajmiemy się problemami odkrytymi na końcu poprzedniego rozdziału. Najpierw przystąpimy do rozwiązania problemu związanego z usuwaniem danych wygenerowanych w trakcie wykonywania testu funkcjonalnego. W dalszej części rozdziału rozwiążemy ogólniejszy problem, jaki niewątpliwie stanowi przyjęte podejście pozwalające na obsługę tylko jednej globalnej listy rzeczy do zrobienia. Zademonstruję wówczas technikę TDD o znaczeniu krytycznym, czyli adaptację istniejącego kodu za pomocą przyrostowego procesu krok po kroku. Dzięki wspomnianemu procesowi przejdziesz od etapu działającego kodu do kolejnego etapu działającego kodu. Mam na myśli postępowanie w stylu Testing Goat, ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.