O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 8.

TDD na przykładzie witryny prowizorycznej

To jest przyjemność i zabawa, dopóki nie musisz umieścić aplikacji w środowisku produkcyjnym.

Devops Borat1

Nadszedł moment wdrożenia pierwszej wersji budowanej witryny internetowej i jej publicznego udostępnienia. Można się spotkać z opinią, że jeśli programista będzie czekał z wydaniem aplikacji, dopóki nie uzna jej za gotową do wydania, to opóźnienie będzie za duże.

Czy budowana witryna jest możliwa do użycia? Czy jest lepsza niż nic? Czy pozwala na tworzenie list? Tak, tak, tak.

Nie, nie można się jeszcze zalogować. Nie, nie można oznaczyć zadania jako wykonane. Ale czy naprawdę potrzebujemy wymienionych funkcji? Nie całkiem — nigdy nie będziesz miał pewności, w jaki sposób użytkownicy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required