O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 12.

Bardziej skomplikowane formularze

Teraz zajmiemy się przykładami użycia znacznie bardziej skomplikowanych formularzy. Skoro pomogliśmy użytkownikom w uniknięciu dodawania pustych elementów listy, teraz pomożemy im w uniknięciu powielania elementów na liście.

W tym rozdziale przejdziemy do znacznie bardziej złożonych szczegółów dotyczących weryfikacji formularzy w Django. Jeżeli temat dostosowania formularzy Django do własnych potrzeb nie jest Ci obcy, ten rozdział możesz uznać za opcjonalny. Natomiast jeśli dopiero poznajesz framework Django, znajdziesz tutaj wiele przydatnych informacji. Oczywiście nadal możesz pominąć ten rozdział. Zapoznaj się tylko z ramką dotyczącą głupoty programistów, a na końcu rozdziału z omawianymi tutaj ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required