O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 13.

Zagłębiamy się ostrożnie w JavaScript

Gdyby dobry Bóg naprawdę chciał, byśmy się cieszyli, nie ofiarowałby nam cennego prezentu w postaci nieustającego cierpienia.

— John Calvin (przedstawiony w Calvin and the Chipmunks1)

Nasza nowa logika odpowiedzialna za weryfikację jest dobra, ale byłoby wskazane, aby komunikat błędu znikał, gdy użytkownik rozpocznie usuwanie problemu. Do tego celu musimy wykorzystać odrobinę kodu JavaScript.

Ponieważ jesteśmy zepsuci możliwością codziennego programowania w tak przyjemnym języku, jakim niewątpliwie jest Python, konieczność użycia języka JavaScript możemy uznać za karę. Dlatego też bardzo ostrożnie zagłębiamy się w JavaScript.

Przyjąłem założenie, że znasz podstawy składni języka JavaScript. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required