O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 18.

Kończymy „Moje listy” — podejście Outside-In

W tym rozdziale chciałbym przedstawić podejście Outside-In w TDD. W zasadzie to podejście, które stosujemy w książce. Używana przez nas „podwójna pętla” procesu TDD, gdy najpierw tworzymy test funkcjonalny, a następnie testy jednostkowe, stanowi manifestację podejścia Outside-In — projektujemy system od zewnątrz i tworzymy kod w warstwach. Teraz wyraźnie zastosujemy podejście Outside-In, wyjaśnione też zostaną kwestie, które mogą się pojawiać podczas jego użycia.

Alternatywa, czyli podejście Inside-Out

Alternatywą dla Outside-In jest podejście Inside-Out, czyli sposób, w jaki większość osób intuicyjnie pracuje, zanim napotka TDD. Po przygotowaniu projektu naturalną inklinacją jest jego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required