ROZDZIAŁ 21.

Token serwisów społecznościowych, wzorzec strony i ćwiczenie dla czytelnika

Czy żarty o tym, że wszystko musi być powiązane z serwisami społecznościowymi, nie wydają się już niemodne? Wszystko powinno być przetestowane na piątkę, big data, listy zbierz-więcej-kliknięć, „10 rzeczy wymienionych przez tego inspirującego nauczyciela, które zmienią twój stosunek do...”, bla, bla, bla. Listy rzeczy do zrobienia, nieważne, czy inspirujące, czy jednak nie, bardzo często są współdzielone. Pozwólmy więc użytkownikom na dzielenie się swoimi listami z innymi użytkownikami.

Przy okazji poprawimy testy funkcjonalne, rozpoczynając implementację w Selenium wzorca interakcja-oczekiwanie, który przedstawiono w poprzednim rozdziale. Ponadto poeksperymentujemy ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.