O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 21.

Token serwisów społecznościowych, wzorzec strony i ćwiczenie dla czytelnika

Czy żarty o tym, że wszystko musi być powiązane z serwisami społecznościowymi, nie wydają się już niemodne? Wszystko powinno być przetestowane na piątkę, big data, listy zbierz-więcej-kliknięć, „10 rzeczy wymienionych przez tego inspirującego nauczyciela, które zmienią twój stosunek do...”, bla, bla, bla. Listy rzeczy do zrobienia, nieważne, czy inspirujące, czy jednak nie, bardzo często są współdzielone. Pozwólmy więc użytkownikom na dzielenie się swoimi listami z innymi użytkownikami.

Przy okazji poprawimy testy funkcjonalne, rozpoczynając implementację w Selenium wzorca interakcja-oczekiwanie, który przedstawiono w poprzednim rozdziale. Ponadto poeksperymentujemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required