Przygotowania i założenia

W tym miejscu znajdziesz ogólny zarys przyjętych przeze mnie założeń dotyczących Twojej wiedzy, a także oprogramowania, jakie powinieneś mieć zainstalowane w komputerze.

Python 3 i programowanie

Wprawdzie niniejszą książkę napisałem, nie zapominając o początkujących, ale jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z programowaniem, to powinieneś przynajmniej poznać podstawy języka Python. Jeśli jeszcze nie opanowałeś podstaw, zachęcam Cię do lektury samouczka dla początkujących programistów Pythona, książki przeznaczonej dla początkujących (na przykład Dive Into Python1 lub Learn Python the Hard Way2) bądź też tak dla rozrywki do zapoznania się z materiałami w witrynie Invent Your Own Computer Games3. Wszystkie wymienione zasoby ...

Get TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.