Rozdział 4. Kodowanie danych w internecie

Jeśli chodzi o obserwację, los nagradza tylko przygotowane umysły.

Louis Pasteur

Pomimo że aplikacje internetowe spełniają cały szereg różnych funkcji, mają różne wymagania i oczekiwane zachowania, istnieją podstawowe technologie i bloki budulcowe, które pojawiają się częściej niż inne. Jeśli zapoznamy się z tymi blokami budulcowymi i opanujemy je, będziemy dysponować uniwersalnymi narzędziami, które można zastosować do różnych aplikacji internetowych, niezależnie od specyficznego przeznaczenia aplikacji lub technologii użytych do ich zaimplementowania.

Jednym z takich podstawowych bloków budulcowych jest kodowanie danych. W aplikacjach internetowych pomiędzy serwerem WWW a przeglądarką dane przesyłane są ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.