Rozdział 7. Automatyzacja wybranych zadań z wykorzystaniem cURL

Po cóż innego żyjemy, jak nie po to, by wzajemnie ułatwiać sobie życie?

George Eliot

cURL (http://curl.haxx.se/) jest narzędziem przetwarzania adresów URL działającym w wierszu polecenia, które idealnie nadaje się do automatyzacji prostych zadań testowania aplikacji internetowych. Jeśli chcemy przeprowadzić prosty test obejmujący odwiedziny kilku stron, cURL idealnie nadaje się do tego celu! cURL jest również doskonałym narzędziem do modelowania stosunkowo prostych przypadków użycia aplikacji, na przykład logowanie do aplikacji, przesyłanie pliku na serwer, wylogowanie z aplikacji. Narzędzie to dzięki funkcjom automatyzacji przydaje się również do wykonywania przypadków testowych wymagających ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.