Rozdział 8. Automatyzacja zadań z wykorzystaniem biblioteki LibWWWPerl

To nieprawda, że mi się nie powiodło. Ja po prostu znalazłem 10 000 nieskutecznych sposobów.

Thomas Alva Edison

Każdy, kto poświęcił choć trochę czasu językowi Perl, wie, że narzędzie to doskonale nadaje się do wykonywania kilku operacji: zawiera świetne mechanizmy obsługi ciągów i wzorców, pozwala na szybkie projektowanie skryptów, jest przenośne pomiędzy różnymi platformami oraz daje dostęp do bardzo wielu zewnętrznych modułów, które pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu. Użycie Perla do tworzenia skryptów pozwala wykorzystać nie tylko własny talent programistyczny, ale także talenty tysięcy innych programistów. Perl jest również obsługiwany przez najważniejsze komercyjne systemy ...

Get Testowanie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.