Radzenie sobie ze starszymi wirtualnymi maszynami Java pakietów GCJ i Kaffe

Większość dystrybucji systemu operacyjnego Linux w określonym momencie dysponowała pakietem GCJ lub Kaffe jako standardowym składnikiem. Z poziomu wiersza poleceń można sprawdzić, że dostępny jest program java, który zdaje się identyfikować jako JDK (zazwyczaj jako środowisko Java w wersji 1.4.x). Większość tych dystrybucji jest również wyposażona w programy Java, które zaprojektowano z myślą o wirtualnej maszynie Java pakietu GCJ lub Kaffe. Aplikacje te funkcjonują bez problemów, gdyż zostały dokładnie przetestowane i zmodyfikowane pod kątem działania w obrębie pakietu JDK dołączonego do dystrybucji Linuksa. Jeśli jednak użytkownik zainstaluje inne programy Java, które ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.