Ponowne uruchamianie Tomcata

Gdy pisano tę książkę, nie istniał skrypt restartujący będący częścią dystrybucji Tomcata 6.0, ponieważ trudne jest napisanie skryptu, który zapewni, że po zatrzymaniu Tomcat poprawnie zakończy pracę, zanim postanowi się go ponownie załadować. Wymienione poniżej powody niestabilności procesu zamykania serwera Tomcat prawie wyłącznie są warunkami brzegowymi. Oznacza to, że choć zwykle nie występują, mogą pojawić się w nietypowych sytuacjach. Oto kilka powodów niestabilności procesu wyłączania Tomcata.

  • Specyfikacja JSS (Java Servlet Specification) nie narzuca żadnego limitu dla czasu realizowania zadania przez serwlet Java. Choć serwlet, który swoje zadania będzie wykonywał bez końca, nadal będzie zgodny ze specyfikacją ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.