Uruchamianie Tomcata z użyciem portu 80 za pośrednictwem narzędzia opakowującego usługę

Następną metodą uaktywniania Tomcata na porcie 80 z uprawnieniami użytkownika innego niż root jest zastosowanie binarnego narzędzia opakowującego usługę. Jest to program napisany w języku C, który służy tylko do jednego, czyli uruchamiania z uprawnieniami użytkownika innego niż root serwera Java powiązanego z uprzywilejowanym portem systemu operacyjnego innego niż Windows. Pomysł polega na tym, że z uprawnieniami użytkownika root ładuje się narzędzie opakowujące usługę, które tworzy egzemplarz wirtualnej maszyny Java z instancją Tomcata jako oddzielny proces mający możliwość (podobnie do użytkownika root) otwierania gniazd serwerowych w uprzywilejowanych portach ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.