Utrwalanie sesji

Utrwalanie sesji polega na zapisywaniu na dysku sesji HTTP, gdy serwer jest wyłączany, i ponownym wczytywaniu ich w momencie ponownego uruchamiania serwera. Bez utrwalania sesji ponowne załadowanie serwera spowodowałoby utratę wszystkich aktywnych sesji użytkowników. Dla użytkowników oznacza to, że będą proszeni o ponowne zalogowanie się (w przypadku zabezpieczeń zarządzanych przez kontener). Ponadto mogą utracić stronę internetową, którą odwiedzili, jak również wszelkie informacje o koszyku zakupów lub inne dane dotyczące stanu strony WWW zapamiętanej w ramach sesji. Utrzymanie takich informacji pomaga w zapewnieniu, że nie przepadną.

Jeśli niezbędne jest trwałe miejsce do przechowywania danych o użytkownikach, powinno się je ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.