Wdrażanie częściowego pliku XML kontekstu

Wpisy kontekstu mogą też mieć postać częściowych plików XML kontekstu. Tego typu plik nie zawiera wszystkiego, co plik konfiguracyjny server.xml, lecz tylko jeden element Context i wszelkie elementy podrzędne właściwe dla wybranej aplikacji WWW. Gdy element Context znajduje się w częściowym pliku XML kontekstu, w pliku server.xml nie może być określony atrybut path.

Częściowe pliki XML kontekstu mogą być zlokalizowane w drzewie katalogu CATALINA_HOME/conf/[NazwaMechanizmu]/[NazwaHosta]/lub w katalogu WEB-INF/ aplikacji WWW. Gdy element Context skonfigurowano w częściowym pliku XML kontekstu znajdującego się w drzewie katalogu CATALINA_HOME/conf/[NazwaMechanizmu]/[NazwaHosta]/, serwer Tomcat wczyta nazwę ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.