Aplikacja Manager

Aplikacja WWW o nazwie Manager umożliwia zarządzanie aplikacjami WWW z poziomu przeglądarki internetowej. Oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł administrować aplikacjami WWW dowolnej innej osoby, wszystko może stać się trochę niepokojące, nie wspominając o tym, że mało bezpieczne. W związku z tym trzeba zrobić kilka rzeczy, aby zapewnić, że aplikacja Manager będzie działać poprawnie.

W wersji 4.1.31 i nowszych serwera Tomcat domyślnie aplikacja Manager jest automatycznie uruchamiana (jednak w rzeczywistości powinno się zastosować wersję 6.0 lub nowszą). Wcześniej dla aplikacji Manager trzeba poprawnie skonfigurować plik CATALINA_HOME/conf/tomcat-users.xml, żeby użytkownik mógł się zalogować.

Jeśli korzysta się z domyślnego obszaru ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.