Wdrażanie za pośrednictwem narzędzia Ant

Można wyróżnić kilka metod wdrażania aplikacji WWW za pomocą narzędzia Ant. Oto one:

Skopiowanie aplikacji WWW do katalogu lokalnej instalacji Tomcata przeznaczonego na potrzeby wdrażania

Rozpakowany katalog lub plik WAR aplikacji WWW wystarczy skopiować do już skonfigurowanego w obrębie elementu Host katalogu appBase (czyli CATALINA_HOME/webapps) Tomcata, a następnie opcjonalnie zrestartować serwer, zależnie od tego, jak skonfigurowano element Host. Narzędzie Ant z łatwością może zrealizować to zadanie (wystarczy użyć elementu <copy>).

Zastosowanie aplikacji Manager do zdalnego wdrożenia aplikacji WWW za pośrednictwem sieci

Narzędzie Ant może prowadzić interakcję z aplikacją Manager za pośrednictwem protokołu ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.