Rozdział 6. Zabezpieczenia serwera Tomcat

Każdy musi brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, nawet właściciele rodzinnego sklepiku lub ktoś, kto uruchomił osobistą witrynę internetową z wykorzystaniem serwera Tomcat. Gdy już nawiąże się połączenie z ogromnym i złym internetem, ważne jest, żeby w przypadku bezpieczeństwa postępować w sposób aktywny. W przeciwnym razie osoby z niecnymi zamiarami mogą na różne sposoby narobić zamieszania w używanym systemie. Co gorsza, mogą wykorzystać system jako bazę do rozpoczęcia ataków skierowanych na inne witryny.

W tym rozdziale szczegółowo wyjaśnimy, czym są zabezpieczenia i jak ulepszyć je w instalacji Tomcata. Żeby jednak nie było żadnych wątpliwości, trzeba wspomnieć, że nie ma czegoś takiego, jak idealnie ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.