Certyfikaty klientów

Inną znakomitą funkcją obsługiwaną przez serwer Tomcat jest uwierzytelnianie SSL klientów za pomocą ich certyfikatów X.509. Oznacza to, że użytkownik może bezpiecznie zalogować się w obrębie witryny bez wpisywania hasła. Aby tak było, użytkownik musi tak skonfigurować przeglądarkę, żeby automatycznie przedstawiała serwerowi certyfikat klienta X.509. Taki certyfikat w unikatowy sposób identyfikuje użytkownika. Serwer Tomcat weryfikuje certyfikat klienta użytkownika przy użyciu własnego zestawu urzędów certyfikacyjnych przechowywanych w magazynie kluczy w obrębie środowiska JRE. Gdy użytkownik zostanie sprawdzony dla pierwszego żądania HTTPS, serwer Tomcat zainicjuje dla tego użytkownika sesję serwletową. Te metoda uwierzytelniania ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.