Elementy icon, display-name i description

Te trzy elementy zapewniają alternatywne reprezentacje określonej aplikacji WWW. Przykładowo aplikacja Manager używa wyłącznie elementu display-name, a aplikacja Admin stosuje zarówno ten element, jak i element description. Choć na chwilę obecną żadna z tych aplikacji nie korzysta z elementu icon, używa go kilka komercyjnych narzędzi.

Podpowiedź

Wszystkie te trzy elementy są ignorowane w globalnym pliku conf/web.xml.

Z założenia elementy display-name i description nie wymagają objaśnienia. Wartością elementu icon musi być ścieżka do pliku przechowującego ikonę w formacie GIF lub JPEG.

Podpowiedź

W komentarzach zawartych w dokumencie DTD specyfikacji serwletów stwierdzono, że GIF i JPEG to jedyne obsługiwane ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.