Równoważenie obciążenia i przełączanie po awarii z wykorzystaniem modułu mod_proxy_balancer

Jeżeli w roli serwera WWW postanowi się zastosować serwer httpd Apache i za pomocą modułu mod_proxy żądania przekazuje się serwerowi Tomcat (za pośrednictwem protokołu HTTP lub AJP), można skorzystać z funkcji równoważenia obciążenia i przełączania po awarii oferowanych przez moduł mod_proxy_balancer. Wymienione moduły serwera httpd Apache są rozwijane w ramach projektu związanego z tym serwerem. Czytelnika zainteresuje to, że moduły mod_proxy_* prawie zawsze są dołączane do binarnej dystrybucji serwera httpd Apache. Oznacza to, że moduły te można konfigurować i stosować bez konieczności pobierania, budowania i instalowania czegokolwiek dodatkowego. Dzięki ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.