Dlaczego całą książkę poświęcono serwerowi Tomcat?

Czy nie można po prostu pobrać Tomcata z witryny internetowej organizacji Apache Software Foundation, a następnie go zainstalować i uruchomić? Cóż, oczywiście można to zrobić i trzeba będzie. Jednak z serwerem Tomcat wiąże się znacznie więcej zadań i zagadnień niż tylko postaranie się o to, żeby się załadował. Z serwera Tomcat uzyska się więcej korzyści, jeśli zrozumie się, jak i dlaczego został napisany. Temu poświęciliśmy Rozdział 1. Po jego lekturze Czytelnik będzie w stanie podejmować lepsze decyzje, które mogą być konieczne podczas instalowania Tomcata. W związku z tym w pozostałej części Rozdział 1. zaprezentowaliśmy procedury instalacyjne i uruchomieniowe.

W Rozdział 2, zaprezentowaliśmy ...

Get Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.