Rozdział 14. Trasowanie

Trasowanie jest jednym z najważniejszych aspektów witryny lub usługi WWW. Na szczęście w platformie Express jest proste, elastyczne i solidne. Trasowanie to mechanizm przekierowujący żądania (na podstawie adresu URL i metody HTTP) do właściwego kodu, który może je obsłużyć. Jak już wspomniałem, poprzedni mechanizm trasowania był prosty i opierał się na plikach. Gdy w naszej witrynie używaliśmy pliku foo/about.html, mogliśmy go wyświetlić w przeglądarce, korzystając ze ścieżki /foo/about.html. Proste, lecz nieelastyczne. Ponadto gdyby ktoś jeszcze tego nie zauważył, stosowanie rozszerzenia html w adresach URL jest dziś niesłychanie passé.

Zanim zagłębimy się w techniczne aspekty trasowania w bibliotece Express, omówię ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.