Rozdział 18. Bezpieczeństwo

Większość nowoczesnych witryn i aplikacji wymaga bezpieczeństwa. Jeśli umożliwiamy użytkownikom logowanie lub zapisujemy dane osobowe, musimy zadbać o bezpieczeństwo witryny. W tym rozdziale zapoznasz się z protokołem HTTP Secure (HTTPS), na którego podstawie można utworzyć bezpieczną witrynę, a także z mechanizmami uwierzytelniania, zwłaszcza zapewnianymi przez inne podmioty.

Bezpieczeństwo jest obszernym zagadnieniem, które zasługuje na osobną książkę. Z tego względu skoncentrujemy się na użyciu istniejących modułów uwierzytelniających. Pisanie własnego systemu uwierzytelniania jest możliwe, lecz jest to spore i skomplikowane przedsięwzięcie. Ponadto z powodów, które omawiam w tym rozdziale, warto skorzystać z mechanizmów ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.