Rozdział 6. Obiekty żądania i odpowiedzi

W tym rozdziale omówię istotne szczegóły dotyczące obiektów żądania i odpowiedzi — stanowiących początek i koniec wszystkich działań w aplikacji Expressa. Podczas budowania serwera WWW w technologii Express niemal wszystkie zadania zaczynają się od obiektu żądania i kończą obiektem odpowiedzi.

Te dwa obiekty wywodzą się z technologii Node i są rozszerzane w platformie Express. Zanim zagłębimy się w ich możliwości, sprawdźmy, jak klient (zwykle przeglądarka) wysyła na serwer żądanie o stronę i jak ta strona jest zwracana.

Elementy URL

Adresy URL widzimy bardzo często, lecz przeważnie się nie zastanawiamy nad tworzącymi je elementami. Przeanalizujmy trzy adresy URL i ich komponenty.

Protokół

Protokół określa ...

Get Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.