Rozdział 3. Umieszczanie strony w sieci

Wpoprzednim rozdziale poznawaliśmy podstawy języka XHTML na przykładzie prostej strony z podaniem o pracę. Oczywiście można zrobić jeszcze wiele, aby ją poprawić, ale zanim przejdziemy do bardziej zaawansowanych prac, dobrze byłoby przyjrzeć się jednemu z najważniejszych zagadnień dotyczących sieci WWW — umieszczaniu stron w internecie.

W tym rozdziale na początek poznamy metody działania serwerów WWW. Wyposażeni w zestaw informacji technicznych z najwyższej półki będziemy mogli zacząć szukać kogoś, kto będzie udostępniał naszą witrynę. Najczęściej będziemy musieli znaleźć firmę, która pozwoli nam umieścić witrynę na swoim serwerze WWW. Musimy tylko określić wymagania, możliwości dostępu do takiego ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.