Rozdział 6. Arkusze stylów

Wpoprzednim rozdziale poznaliśmy małą tajemnicę języka XHTML — mianowicie nie pozwala on na rozbudowane formatowanie dokumentu. Jeżeli chcielibyśmy, aby strona WWW wyglądała naprawdę ładnie, musimy do naszej mieszanki dodać jeszcze arkusze stylów.

Arkusze stylów są osobnymi dokumentami wypełnionymi zestawem reguł formatujących. Przeglądarka odczytuje te reguły i używa ich do formatowania strony WWW. Na przykład reguła arkusza stylów może oznaczać, że „wszystkie nagłówki strony mają być pogrubione, w kolorze fuksji i otoczone ramką”.

Istnieje kilka powodów, dla których instrukcje formatujące nie są umieszczane bezpośrednio w stronie WWW, ale są wydzielane do arkuszy stylów. Najbardziej oczywistym powodem jest możliwość ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.