Rozdział 13. Zarabianie za pomocą swojej witryny

Jeżeli czegoś nie da się kupić w sieci WWW, to najprawdopodobniej nie da się tego kupić wcale. Nikogo nie powinno dziwić, że dzisiejszy internet stał się wielkim bazarem, w którym oferowane jest praktycznie wszystko. Użytkownicy sieci generują ogromny ruch, szukając wycieczek z rabatami, omawiając najnowsze wyprzedaże i licytując się na internetowych aukcjach. Czy istnieje zatem jakiś sposób, żeby uszczknąć dla siebie choć cząstkę z tego wielkiego tortu?

Jednym z najoczywistszych sposobów jest sprzedawanie jakiegoś konkretnego produktu. W internecie znajdziemy setki sklepów sprzedających obrazy, biżuterię i różne ręcznie wytwarzane produkty. Jeżeli nawet mamy jakiś produkt gotowy do sprzedaży, ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.