Rozdział 15. Wymyślne przyciski i menu

W Rozdział 14. wzięliśmy udział w skróconym kursie języka JavaScript — tego tajnego składnika wymaganego do uzyskania ciekawych wyglądów i innych funkcji strony. Co prawda język JavaScript ma bardzo duże możliwości, ale czasami bywa niezwykle frustrujący. Mimo to jego nauka na pewno się opłaca. W tym rozdziale dowiemy się, jak można wykorzystać wiadomości zdobyte w Rozdział 14. do przygotowania wymyślnych przycisków oraz menu, które ożywią nasze strony WWW.

Co prawda błyskające i zmieniające się kolory, przyciski oraz menu mogą wydawać się przesadną dekoracją strony, ale to właśnie one są najbardziej charakterystycznym elementem współczesnych witryn. Co więcej, stylizowane przyciski albo dobrze zaprojektowane ...

Get Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.