O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Język R

Uczenie maszynowe to dziedzina z pogranicza tradycyjnej matematyki i statystyki z jednej strony, a informatyki i inżynierii oprogramowania z drugiej. W niniejszej książce będziemy więc między innymi poznawać klasyczne narzędzia statystyczne pozwalające opisywać (i pojmować) świat. Statystyka od zawsze polegała na wyłuskiwaniu z surowych danych czegoś, co można zinterpretować. Uczenie maszynowe to zamienianie surowych danych na coś, co da się użyć w praktyce. To porównanie pozwala na lepsze wyjaśnienie pojęcia uczenia maszynowego — uczenie maszynowe to uczenie komputerów czegoś o naszym świecie; ma to im pozwolić wykonywać rozmaite zadania. Tymczasem statystyka to dyscyplina zajmująca się raczej opracowywaniem narzędzi, które ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required