O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Eksplorowanie danych

Analiza eksploracyjna i analiza potwierdzająca

Kiedy pracuje się z danymi, warto podzielić analizę na dwie kompletnie rozdzielne części: eksplorację danych i analizę potwierdzającą. Rozróżnienie pomiędzy analizą eksploracyjną a potwierdzającą pochodzi od słynnego Johna Tukeya[6], który podkreślał znaczenie projektowania prostych narzędzi do praktycznej analizy danych. W zamyśle Tukeya czynności eksploracyjne analizy danych to podsumowania i podstawowe wizualizacje pomocne w identyfikowaniu wzorców ukrytych w masie danych. W tym rozdziale opiszemy podstawowe dostępne w R narzędzia do generowania rozmaitych podsumowań posiadanych danych i spróbujemy nauczyć się interpretować wyniki tych podsumowań. Następnie zajmiemy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required