O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Skalowanie wielowymiarowe — uwidocznianie podobieństwa polityków

Grupowanie na podstawie podobieństwa

W wielu sytuacjach chcemy wiedzieć, jak podobni są członkowie pewnych grup. Załóżmy, że firma pozycjonująca markę zakończyła właśnie ankietowe badanie oddziaływania potencjalnej nowej marki. Ankietowani byli proszeni o ocenę każdej z prezentowanych cech marki w pięciopunktowej skali. Firma zebrała też sporo danych socjoekonomicznych, takich jak wiek, płeć, rasa, rejon zamieszkania czy przybliżony roczny dochód respondentów.

Z takiej ankiety chcielibyśmy wywnioskować, jak marka przemawia do odbiorców w zależności od zmiennych socjoekonomicznych. Co ważniejsze, chcemy wiedzieć, czy marka zdobyła szerokie uznanie. Problem ten można by opisać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required