O'Reilly logo

Uczenie maszynowe dla programistów by John Myles White, Drew Conway

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstęp

Aby dobrze przedstawić perspektywę, z jakiej książka ta została napisana, najlepiej będzie zdefiniować nasze rozumienie uczenia maszynowego i nasze rozumienie programisty.

Czym jest uczenie maszynowe? Na najwyższym poziomie abstrakcji uczenie maszynowe możemy traktować jako zestaw narzędzi i metod, których celem jest określenie wzorców i wyłuskanie istotnych elementów z zarejestrowanych aspektów obserwowalnego świata. Jeśli na przykład próbujemy nauczyć komputer rozpoznawać kody pocztowe na kopertach, możemy użyć danych składających się z fotografii kopert wraz z listą kodów pocztowych, które na tych kopertach widnieją. W obrębie pewnego kontekstu możemy więc zarejestrować zdarzenia z przedmiotowej dziedziny, uczyć się z tego rejestru, a ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required