Rozdział 10. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych

Ptaki zainspirowały człowieka do opanowania przestworzy, dzięki owocostanom łopianu wymyśliliśmy rzep, a natura zawiera mnóstwo pomysłów na wynalazki. Jest więc logiczne, że przyjrzenie się budowie mózgu będzie stanowić podwaliny pod stworzenie inteligentnych maszyn. To właśnie ta koncepcja pozwoliła nam stworzyć sztuczne sieci neuronowe (ang. artificial neural networks) — SSN. Jednak mimo że samoloty są inspirowane ptakami, to nie muszą machać skrzydłami. Na drodze analogii sztuczne sieci neuronowe stopniowo zaczęły oddalać się od swoich biologicznych kuzynów. Niektórzy badacze twierdzą wręcz, że powinniśmy porzucić analogię biologiczną (np. mówiąc „jednostki” zamiast „neurony”), aby ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.