Rozdział 11. Uczenie głębokich sieci neuronowych

W rozdziale 10. omówiłem pojęcie sztucznej sieci neuronowej i wytrenowaliśmy nasze pierwsze głębokie sieci neuronowe. Nie były one jednak zbyt głębokie, gdyż zawierały zaledwie kilka warstw ukrytych. A gdybyśmy na przykład musieli zajmować się bardzo złożonym problemem, np. wykrywaniem setek typów obiektów na zdjęciach o wysokiej rozdzielczości? Wymagałoby to wyuczenia znacznie głębszej sieci neuronowej, być może składającej się z (powiedzmy) 10 warstw, z których każda zawierałaby setki neuronów i setki tysięcy połączeń. To nie byłaby bułka z masłem. Oto kilka problemów, na jakie możesz natrafić:

  • Musisz poradzić sobie z niełatwym problemem zanikających gradientów lub ściśle powiązanym z nim problemem ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.