Dodatek B Lista kontrolna projektu uczenia maszynowego

Poniższa lista stanowi pomoc podczas tworzenia projektów uczenia maszynowego. Na proces ten składa się osiem etapów:

  1. Określenie problemu i przeanalizowanie go w szerszej perspektywie.
  2. Pozyskanie danych.
  3. Analiza danych w celu wykrycia dodatkowych informacji.
  4. Przygotowanie danych w sposób uwidaczniający wzorce wykorzystywane przez algorytmy uczenia maszynowego.
  5. Sprawdzenie wielu modeli i stworzenie krótkiej listy najwydajniejszych z nich.
  6. Dostrojenie modeli i połączenie ich w zespoły uzyskujące jeszcze lepsze wyniki.
  7. Zaprezentowanie rozwiązania.
  8. Uruchomienie, monitorowanie i utrzymywanie systemu.

Oczywiście każdą listę należy dowolnie dostosowywać do potrzeb danego projektu.

Określenie problemu ...

Get Uczenie maszynowe z użyciem Scikit-Learn i TensorFlow now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.