Rozdział 5. Od działań do konsekwencji: nauka upraszczania

Wspomnieliśmy już kilkakrotnie, że wpływamy na cele biznesowe w drodze podejmowania decyzji, które mogą, lecz nie muszą prowadzić do spodziewanych konsekwencji. Skąd jednak możemy wiedzieć, czego się spodziewać? Poza tym w jaki w ogóle sposób postanowiliśmy, że dany zestaw działań w ogóle był wart czasu poświęconego na przeprowadzenie związanych z nim eksperymentów? W tym rozdziale poznamy jedną z najważniejszych umiejętności analitycznych: upraszczanie rzeczywistych zjawisk i rozwiązywanie ograniczonych w ten sposób problemów. O ile wszystko dobrze pójdzie, powinno nas to nieco przybliżyć do osiągnięcia stanu oświecenia analitycznego.

Wracając do grafiki przedstawionej na rysunku 5.1, ...

Get Umiejętności analityczne w pracy z danymi i sztuczną inteligencją now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.