O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Modelowanie wymagań: przypadki użycia

Wyobraźmy sobie, że czytelnik jest w pracy w poniedziałkowy poranek i jest to jednocześnie jego pierwszy dzień na nowym projekcie. Koledzy zajmujący się wymaganiami systemu udali się właśnie na kawę i zostawili go z dwustustronicowym dokumentem opisującym wymagania, nad którym pracują od ostatnich sześciu miesięcy. Polecenia otrzymane od szefa są proste: „Przyspiesz pracę zespołu nad tymi wymaganiami, tak aby wszyscy mogli już wreszcie rozpocząć projektowanie systemu”. Wesoły poniedziałek, nieprawdaż?

Aby wszystko jeszcze nieco utrudnić, wymagania są wciąż nieco niejasne i zapisane w języku użytkownika (wieloznacznym oraz zagmatwanym języku naturalnym), a nie tym, który osoby zajmujące się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required